Avís legal

La Gamba de J.Cuadrat SLU amb domicili a Palamós, a la Plaça de Sant Pere, nº 1 , i amb C.I.F. número B17549544, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1250, Foli 61, Fulla número GI-21737 ,INSCRIPCIÓ 1ª titular de l’adreça URL www.lagambapalamos.com i telèfon de contacte 972 31 46 33

Com usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Obligacions dels usuaris

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb La Gamba de J.Cuadrat SLU. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web de La Gamba, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de La Gamba , de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de La Gamba de o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, La Gamba no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades de caràcter personal

 

La Gamba compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. La Gamba ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La Gamba disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que tractem.

Propietat intel·lectual i industrial

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de La Gamba o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de La Gamba o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en la Política de Privacitat.

Responsabilitats

 

La Gamba no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


La Gamba no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de La Gamba mitjançant enllaços, hipervincles o links.

La Gamba tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de La Gamba.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol classe i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics…

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines La Gamba.

 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Llei aplicable

 

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i La Gamba acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

El Responsable del Tractament LA GAMBA DE J CUADRAT SLU , en compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del Parlament i del Consell d’Europa, , i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),  l’informem que les seves dades personals seran tractades per la gestió administrativa, comptable i la prestació del servei ofert per LA GAMBA DE J CUADRAT SLU , i que no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, o pel tractament comptable i fiscal, (mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament),  podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a LA GAMBA DE J CUADRAT SLU , Plaça Sant Pere, numero 1 17230-Palamos (Girona)  o per correu electrònic a restaurant@lagambapalamos.com